Stream Labs


streamLabs
streamLabs

Hệ thống MultiScreen và MultiRec được sử dụng trên khắp thế giới:

streamLabs
streamLabs
streamLabs
streamLabs
streamLabs

Mục đích của các hệ thống MultiScreen và MultiRec là đồng thời theo dõi và ghi lại nhiều kênh truyền hình và mạng phát sóng thời gian thực bằng hình ảnh và thiết bị đo lường.
Các tính năng phổ quát dựa trên bao gồm sự kết hợp thành công giữa khả năng đa kênh và đa định dạng của hệ thống MultiScreen với độ tin cậy cao đã có mặt ở các nhà khai thác vệ tinh và cáp lớn nhất, các trạm đầu cuối, kênh truyền hình, nhà khai thác OTT và các dự án trên toàn thế giới đã được triển khai