Giải pháp bảo mật thông tin


beyondsecurity
BeyondSecurity - Hệ thống kiểm tra độ an toàn

Các giải pháp kiểm tra bảo mật của chúng tôi đánh giá và quản lý chính xác các điểm yếu trong hệ thống mạng, ứng dụng, hệ thống công nghiệp và phần mềm kết nối mạng.

Spirent
Spirent - Trình giả lập và kiểm tra thực tế các hành vi đe dọa đến hệ thống mạng

Spirent là một nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp kiểm tra, đảm bảo, phân tích và bảo mật, trải rộng từ các nhà cung cấp dịch vụ mạng và trung tâm dữ liệu đến thông tin di động và các thiết bị kết nối mạng.

Cyabra
Cyabra - Công cụ tìm kiếm truyền thông

Cyabra là một công ty bảo mật mạng của Israel cung cấp một nền tảng để tìm kiếm các nguồn thông tin, thực hiện kiểm tra đối thoại sâu hơn để xác thực và phân tích cảm xúc. Phạm vi tìm kiếm trên toàn thế giới và hỗ trợ tới hơn 100+ ngôn ngữ.