Tin mới & Sự kiện


112G SerDes Masterclass webinar on February 20

Hãy tham gia vào chuỗi hội thảo trưc tuyến Masterclass ngày 20 tháng 2 này cùng Teledyne Lecroy, buổi hội thảo trực tuyến này sẽ tập trung vào các thách thức kỹ thuật thường xuyên gặp khi triển khai và tối ưu hóa 112G SerDes cũng như AN/LT.