Chương trình hỗ trợ tự động hóa dây chuyền sản xuất


feasa
Feasa LED Máy phân tích

FEASA được cấp chứng nhận ISO 9001, phát triển một loạt các máy phân tích để kiểm tra hiệu suất màu sắc và độ sáng của đèn LED. Máy phân tích LED được sử dụng trong nhiều dạng ứng dụng chiếu sáng của ô tô cũng như trong tự động hóa công nghiệp.

IPBox
IP Box

IP Box có các bảng định tuyến cổng vật lý và IP được cấu hình sẵn, phù hợp cho một máy tính duy nhất trong dây chuyền sản xuất để điều khiển nhiều DUT với cùng một IP.