Giải pháp quản lý và phân tích mạng


VisiWave
VisiWave - Quản lý vùng phủ sóng mạng không dây

VisiWave Site Survey là công cụ phần mềm cho phép người sử dụng biết điều gì đang diễn ra bên trong hệ thống mạng không dây 802.11 của mình. Với khả năng trực quan hóa và thu thập dữ liệu nâng cao, VisiWave Site Survey là một giải pháp khảo sát chất lượng mạng không dây LAN hoàn hảo, cho phép người dùng trực quan hóa và biểu diễn sự hiệu quả của mật độ phủ sóng của mạng Wifi mà họ muốn khảo sát.

datacom
Datacom - Hệ thống Shunt hiệu quả cao

Datacom là nhà sản xuất hàng đầu về các giải pháp khả năng hiển thị mạng. Không chỉ chuyển đổi mạng của các giao diện khác nhau, mà còn có các thiết bị chuyển mạng phù hợp với các môi trường mạng khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng mạng kỹ thuật khác nhau. Tính năng tuyệt vời nhất là nó có thể chụp hoàn toàn các gói tin, ngay cả khi dữ liệu sai được thu thập cùng nhau.

infinicore
Infinicore - Hệ thống shunt mật độ cao

Infinicore ™ Flow Director products series represents a new tool that can help network managers effectively and easily operate, monitor, and adjust the network.

acrylic
ACRYLIC - Hệ thống phát hiện vùng phủ sóng mạng không dây

Acrylic WiFi là một công cụ quét WLAN cải tiến thực hiện phân tích bảo mật và phạm vi phủ sóng chi tiết cho các mạng WiFi trong thời gian rất ngắn với chi phí cạnh tranh.